Bạn đang ở đây: Trang chủ

Vi tính thành danh, Vi tính giá rẻ, Màn hình lcd giá rẻ

Máy tính - may tinh xách tay - máy in - máy văn phòng camera - điện thoại * thiết kế thi công bảo trì hệ thống camara - tổng đài điện thoại * nạp mực in máy laser

Máy tính để bàn, máy tính xách tay - laptop

MÁY VP INTER E5300

alt

GIÁ: 1.780.000 VNĐ

               
              MÁY BỘ VĂN PHÒNG 04

           CHƯA BAO GỒM MÀN HÌNH


CPU CORE DUO E5300 (2.6 GHZ )                                          BH 1 NĂM        MỚI 99%
RAM 1G  BUSS 800                                                                     BH 1 NĂM        MỚI 99%
MAIN G31 GIGA  HOAC ASUS SUPPORT CORE QUAT    BH 1 NĂM        MỚI 99%
HDD 80G SEAGATE                                                                   BH 1 NĂM        MỚI 99%
VGA 386M ( 1 GB) OB MAIN                                                      BH 1 NĂM         MỚI 99%
THÙNG NGUÔN SP700W                                                          BH 1 NĂM        MỚI 100%

                             GIÁ: 1.780.000 VNĐ

TẶNG BÀN PHIM CHUỘT GENIUS      MỚI 100% BH 1 NĂM

 
 
Xem chi tiết...
 

MÁY VP INTER G1630

alt

GIÁ: 3.680.000 VNĐ             
              MÁY BỘ VĂN PHÒNG 01

           CHƯA BAO GỒM MÀN HÌNH


CPU PENTIUM DUAL G1620(2.6GHZ)                                      BH 3 NĂM        MỚI 100%
RAM 4G  BUSS 1333 DYNET                                                    BH 3 NĂM        MỚI 100%
MAIN H61M VS3 SP I3,I5,I7                                                        BH 3 NĂM        MỚI 100%
HDD 80G SEAGATE                                                                    BH 1 NĂM        MỚI 100%
VGA 1024M ( 1 GB) OB MAIN                                                    BH 1 NĂM         MỚI 100%
THÙNG NGUÔN SP700W  ( NHIỀU MẪU ĐẸP)                    BH 1 NĂM        MỚI 100%

                             GIÁ: 3.680.000 VNĐ

TẶNG BÀN PHIM CHUỘT GENIUS      MỚI 100% BH 1 NĂM
 
 
Xem chi tiết...
 

MÁY VP INTER G1620

alt

GIÁ: 3.270.000 VNĐ

 

       MÁY BỘ VĂN PHÒNG 01

           CHƯA BAO GỒM MÀN HÌNH


CPU PENTIUM DUAL G1620 (2.6GHZ)                                   BH 3 NĂM        MỚI 100%
RAM 2G  BUSS 1333 kingston                                                 BH 3 NĂM        MỚI 100%
MAIN H61M VS3 SP I3,I5,I7                                                        BH 3 NĂM        MỚI 100%
HDD 80G SEAGATE                                                                    BH 1 NĂM        MỚI 100%
VGA 1024M ( 1 GB) OB MAIN                                                    BH 1 NĂM         MỚI 100%
THÙNG NGUÔN SP700W  ( NHIỀU MẪU ĐẸP)                    BH 1 NĂM        MỚI 100%

                             GIÁ: 3.270.000 VNĐ

TẶNG BÀN PHIM CHUỘT GENIUS      MỚI 100% BH 1 NĂM
 
Xem chi tiết...
 

MÁY VP INTER E2160

alt

GIÁ: 1.560.000 VNĐ

               MÁY BỘ VĂN PHÒNG 09

           CHƯA BAO GỒM MÀN HÌNH


CPU CORE DUO E2160 (1.8 GHZ )                                          BH 1 NĂM        MỚI 99%
RAM 1G  BUSS 800                                                                     BH 1 NĂM        MỚI 99%
MAIN 945 GIGA  HOAC ASUS SUPPORT CORE QUAT    BH 1 NĂM        MỚI 99%
HDD 80G SEAGATE                                                                   BH 1 NĂM        MỚI 100%
VGA 256M ( 1 GB) OB MAIN                                                      BH 1 NĂM         MỚI 99%
THÙNG NGUÔN SP 700W   (NHIỀU MẢU ĐẸP)                    BH 1 NĂM        MỚI 100%

                             GIÁ: 1.560.000 VNĐ

TẶNG BÀN PHIM CHUỘT GENIUS      MỚI 100% BH 1 NĂM

NÂNG RAM LÊN 2G BÙ THÊM                 200K

NÂNG Ổ CỨNG LÊN 250G BÙ THÊM       400K

 
Xem chi tiết...
 

MÁY INTER I5 3340(3.1ghz)

alt

GIÁ: 7.610.000 VNĐ

 

                THÙNG MÁY ĐH INTER 05

           CHƯA BAO GỒM MÀN HÌNH


CPU INTER CORE I5 3340(3.1GHZ)   BOX            BH 3 NĂM        MỚI 100%
RAM 2G  BUSS 1333 kingston                                 BH 3 NĂM        MỚI 100%
MAIN FPT H61MD-V  SP I3,I5,I7                               BH 3 NĂM        MỚI 100%
HDD 250G SEAGATE                                                  BH 2 NĂM        MỚI 100%
VGA 1024M ( 1 GB) OB MAIN                                    BH 1 NĂM         MỚI 100%
THÙNG NGUÔN SP 700W  ( NHIỀU MẪU ĐẸP)   BH 1 NĂM          MỚI 100%

                             GIÁ: 7.610.000 VNĐ

TẶNG BÀN PHIM CHUỘT GENIUS      MỚI 100% BH 1 NĂM

NÂNG Ổ CỨNG LÊN 500G    BÙ THÊM                    200K
NÂNG Ổ CỨNG LÊN 1000G  BÙ THÊM                    350K
NÂNG CARD MÀN HÌNH RỜI 1G ASUS CỘNG      850K
NÂNG CARD MÀN HÌNH RỜI 2G ASUS CỘNG    1600K
THÊM DVD ASUS 18X BÙ THÊM                              280K
 
Xem chi tiết...
 

MÁY INTER G2030(3.0GHZ)

alt

GIÁ:4.860.000 VNĐ

 


                THÙNG MÁY ĐH INTER 01

           CHƯA BAO GỒM MÀN HÌNH


CPU PENTIUM DUAL G2030(3.0GHZ)   BOX        BH 3 NĂM        MỚI 100%
RAM 4G  BUSS 1333 kingston                                 BH 3 NĂM        MỚI 100%
MAIN H61M VS3 SP I3,I5,I7                                        BH 3 NĂM        MỚI 100%
HDD 250G SEAGATE                                                  BH 2 NĂM        MỚI 100%
VGA 1024M ( 1 GB) OB MAIN                                    BH 1 NĂM         MỚI 100%
THÙNG NGUÔN SP 700W  ( NHIỀU MẪU ĐẸP)   BH 1 NĂM        MỚI 100%

                             GIÁ: 4.860.000 VNĐ

TẶNG BÀN PHIM CHUỘT GENIUS      MỚI 100% BH 1 NĂM

NÂNG Ổ CỨNG LÊN 500G    BÙ THÊM                  200K
NÂNG Ổ CỨNG LÊN 1000G  BÙ THÊM                  350K
NÂNG CARD MÀN HÌNH RỜI 1G ASUS CỘNG    850K
THÊM DVD ASUS 18X BÙ THÊM                            280K

 

 
 

 
Xem chi tiết...
 

KINH DOANH ONLINE

Vi tính
Trường giang
Văn danh

Thông tin mới nhất


Đối tác

 • intell
 • hp
 • giga
 • asus
 • Kingmax
 • seagate
 • dell
 • ibm
 • macbook
 • samsung
 • vdtech
 • vantech
 • questek